0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Clark Matt
۲
۴
Colin Osborne
Finished
۱۵:۳۰
Clark Matt
۴
۰
John Henderson
Finished
۱۳:۰۵
Scott Walters
۱
۴
Colin Osborne
Finished
۱۳:۲۰
Martin Adams
۰
۴
Justin Smith
Finished
۱۳:۴۰
John Henderson
۳
۴
Scott Walters
Finished
۱۳:۵۵
Justin Smith
۱
۴
Clark Matt
Finished
۱۴:۱۵
Colin Osborne
۰
۴
Martin Adams
Finished
۱۴:۳۵
John Henderson
۳
۴
Justin Smith
Finished
۱۴:۵۰
Scott Walters
۴
۲
Martin Adams
Finished
۱۵:۱۰
Justin Smith
۳
۴
Scott Walters
Finished
۱۵:۴۰
Colin Osborne
۴
۱
John Henderson
Finished
۱۶:۲۵
Martin Adams
۱
۴
Clark Matt
Finished
۱۶:۴۰
Colin Osborne
۲
۴
Justin Smith
Finished
۱۷:۰۰
Clark Matt
۴
۳
Scott Walters
Finished
۱۷:۲۰
John Henderson
۴
۰
Martin Adams
Finished
۱۷:۴۵
  England Premier League
Michael Smith
-
-
Michael van Gerwen
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Dimitri van de Bergh
-
-
Johnny Clayton
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۰
Peter Wright
-
-
Chris Dobey
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید