0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
David Wawrzewski
۰
۴
Tony Wood
Finished
۱۳:۰۵
Tony Wood
۴
۲
John Part
Finished
۱۴:۵۵
Peter Burgoyne
۳
۴
David Wawrzewski
Finished
۱۶:۴۵
David Wawrzewski
۴
۱
Danny Smith
Finished
۱۷:۲۵
Danny Smith
۳
۴
Ciaran Teehan
Finished
۱۳:۲۵
Ciaran Teehan
۲
۴
Peter Burgoyne
Finished
۱۴:۴۰
Danny Smith
۴
۲
Peter Burgoyne
Finished
۱۵:۲۰
David Wawrzewski
۴
۰
Ciaran Teehan
Finished
۱۵:۴۵
Tony Wood
۲
۴
Peter Burgoyne
Finished
۱۷:۴۵
Peter Burgoyne
۴
۰
John Part
Finished
۱۳:۴۵
Tony Wood
۴
۱
Danny Smith
Finished
۱۴:۰۰
John Part
۱
۴
David Wawrzewski
Finished
۱۴:۱۵
John Part
۴
۳
Danny Smith
Finished
۱۶:۰۰
Ciaran Teehan
۴
۳
Tony Wood
Finished
۱۶:۲۵
Ciaran Teehan
۴
۲
John Part
Finished
۱۷:۱۰
  England Premier League
Michael van Gerwen
-
-
Peter Wright
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۰
Nathan Aspinall
-
-
Dimitri van de Bergh
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Gerwyn Price
-
-
Johnny Clayton
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید